دانلود نرم افزار Gsi Converter لایکا

دانلود نرم افزار GsiConverter لایکا این امکان را به شما می دهد که فرمت gsi دوربین توتال را به CSV و TXT تبدیل کنید. با GsiConverter امکان ورود (Import) داده های CSV-TXT-DXF وجود دارد.

در GsiConverter این قابلیت وجود دارد که سیستم cordinet و unit را تغییر داده و بعد از ورود نقاط به نرم افزار آن ها را با شماره نقطه مشاهده و نتایج را ذخیره کرده یا چاپ کنید.

تبدیل فایل gsi به csv و txt
تبدیل فایل gsi به csv و txt

جهت دانلود نرم افزار Gsi Converter لایکا به لینک زیر مراجعه کنید.