دانلود نرم افزار Laser Distance Meter

دانلود نرم افزار LDMstudio یا Laser Distance Meter یک نرم افزار کم حجم برای مترهای لیزری نرکسون است که از طریق کابل رابط USB موجود در بسته بندی محصول، امکان اتصال مترهای مربوطه به کامپیوتر وجود دارد. بعد از متصل شدن متر، توانایی تخلیه داده هایی که بر روی متر ذخیره شده است وجود خواهد داشت.

LDM در دو حالت Portable (بدون نیاز به نصب) و قابل نصب بر روی کامپیوتر قابل دسترس است. اطلاعات دریافتی از متر لیزری قابلیت خروجی گرفتن به محیط Excel را دارند و همچنین می توان از آن ها یک نسخه قابل چاپ تهیه کرد.