شاخص(میر) چیست؟
شاخص(میر) چیست؟
شاخص(میر) چیست؟

شاخص یک خط کش بزرگ و مدرج از جنس آلومینیوم یا چوب است که توسط دوربین نقشه برداری مناسب کار ترازیابی است.

جنس شاخص(میر) چیست؟

جنس میر در مدل های قدیم از چوب بود که بصورت تاشو و در قطعات یک متری بر روی هم جمع می شدند، اما امروزه از جنس آلومینیوم است که به صورت کشویی در یکدیگر فرو می روند.

تقسیم بندی میر نقشه برداری چگونه است؟

تقسیم بندی میرها بستگی به طول آن ها دارد که معمولاً در طول های 3-5-7-9 متری بفروش می رسند. همه آن ها درجه بندی میلیمتر و سانتیمتر دارند.

عرض میر ترازیاب نقشه برداری چقدر است؟

شاخصهای آلومینیومی در عرض ها 5 و 7 سانتی متر وجود دارند که نوع 7 سانتی متر آن دارای وزن سنگین تر و اعداد درشت تر است.